Εθνικά Συνέδρια

2018

35o Πανελλήνιο Συνέδριo Μαθηματικής Παιδείας «Μαθηματικά: έρευνα και εκπαίδευση τον 21ο αιώνα» 7, 8, 9 Δεκεμβρίου 2018, Αθήνα, (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ», ΗΣΑΠ)).

 • Κοτσιφάκος Δ., Πίτσιος Δ., Δουληγέρης Χ., (2018). Σχεδίαση και κατασκευή διαδικτυακού παιχνιδιού για τη διδασκαλία  των εξισώσεων 2ου  βαθμού στα Επαγγελματικά Λύκεια

7o Ελληνικό Διεπιστημονικό Συνέδριο «Φιλοσοφία και Κοσμολογία», 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ – 1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 EΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΑULA.

 • Κοτσιφάκος, Δ., (2018) To κοσμολογικό αφήγημα του τεχνικού πολιτισμού από την Προμηθεϊκή αιχμαλωσία στην Πυθαγόρεια απελευθέρωση.

22nd Pan-Hellenic Conference on Informatics (PCI 2018) in Athens, Greece, on 29th November -1st December 2018.

 • Adamopoulos, P.,  Kotsifakos, D., and Douligeris, C (2018). Study, design and development of a modern video system to improve services from production to the end user.

10th Conference on Informatics in Education – Η Πληροφορική στην Εκπαίδευση (10th CIE2018). Το  άρθρο θα δημοσιευθεί στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό European Journal of Engineering Research and Science (EJERS).  Θεσσαλονίκη, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2-4 Νοεμβρίου 2018

 • Kotsifakos, D., Magetos, D., Veletsos, A., Douligeris, C., (2018). Teaching the basic commands of NoSQL databases, using Neo4j in Vocational Education and Training (VET)

5ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ «ΗΧΟΣ, ΒΙΩΜΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ». Καλαμάτα 27-30 Σεπτεμβρίου 2018, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.

 • Κοτσιφάκος Δ. (2018). Προσδιορισμός των ορίων ανοχής του θορύβου και η επίδραση τους στην ανθρώπινη ακουστική.

Συμμετοχή στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΥΛΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ με το έργο «Καλοκαιρινά ηχοτοπία της Αττικής: το δάσος του Κουβαρά»

 • Κοτσιφάκος Δ. (2108). Καλοκαιρινά ηχοτοπία της Αττικής: το δάσος του Κουβαρά

Πανελλήνιο Συνέδριο Scientix για την εκπαίδευση STEM. Διοργανώθηκε από τον Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών ΕΕΛΛΑΚ και την Πανελλήνια Ένωση Υπευθύνων ΕΚΦΕ (ΠΑΝΕΚΦΕ) σε συνεργασία με το European SchoolNet, στις 3 και 4 Σεπτεμβρίου 2018, στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

 • Κοτσιφάκος Δ., Δουληγέρης Χ., (2018). Οργάνωση συστήματος απεικόνισης και σχεδιασμού μορφών με χρήση λογισμικών ανοιχτού κώδικα για το 4ο έτος Μαθητείας.

Συμμετοχή στην οργανωτική επιτροπή του Διεπιστημονικού Συνεδρίου “Θεός, Κόσμος, Άνθρωπος στην Βυζαντινή διανόηση. Αφιέρωμα στην χιλιετία από γεννήσεως του Μιχαήλ Ψελλού, ύπατου των Φιλοσόφων” το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 7 και 8 Ιουνίου 2018 στην Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Αμφιθέατρο «AULA».

Διεπιστημονικό συνέδριο με θέμα “Θεός, Κόσμος, Άνθρωπος στην Βυζαντινή διανόηση. Αφιέρωμα στην χιλιετία από γεννήσεως του Μιχαήλ Ψελλού, ύπατου των Φιλοσόφων”, που πραγματοποιήθηκε στις 7 και 8 Ιουνίου 2018 στην Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Αμφιθέατρο «AULA».

 • Τζουρντός Δ., και Κοτσιφάκος Δ., (2018). «Μελέτη και αναπαράσταση μουσικών διαστημάτων και σημαδοφώνων της Εκκλησιαστικής Βυζαντινής Μουσικής με βάση την μεταρρύθμιση των τριών Μουσικοδιδασκάλων του 1814 και η σημασία της τελικής απόφασης της Επιτροπής του Οικουμενικού Πατριαρχείου του 1881».

12ου Εκπαιδευτικό Συνέδριο της Ο.Λ.Μ.Ε. – ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ, Καβάλα 18, 19 & 20 Μαΐου 2018 (Ξεν. Airotel Galaxy, Καβάλα).

Ομάδα εργασίας για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. 

 • Συμμετοχή στην υποομάδα εργασίας με άξονα την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ): «Το εκπαιδευτικό έργο σε συνάφεια με τους όρους και τις συνθήκες εργασίας των εκπαιδευτικών».

12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής «Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθµια και Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση – Διδακτικές Μεθοδολογίες και Πρακτικές», 4 – 6 Μαΐου 2018 στην πόλη του Αιγάλεω (Συνεδριακό Κέντρο π. Τ.Ε.Ι. Αθήνας).

 • Μαγέτος, Δ. Κοτσιφάκος, Δ., Δουληγέρης, Χ., (2018).  Λειτουργικά συστήµατα και ασφάλεια συστηµάτων µε χρήση εξειδικευµένων διανοµών ανοιχτού λογισµικού

15ο Φοιτητικό Συνέδριο Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας.  Πέμπτη 3 Μαΐου 2018

 • Γιανναδάκης, Κ., Κοτσιφάκος, Δ., Δουλήγερης, Χ., (2018). Eφαρμογή Προηγμένων Τεχνολογιών Διαδικτύου για την μοντελοποίηση, σχεδίαση και διασφάλιση ασφαλών συναλλαγών με Ελληνικό Ψηφιακό Νόμισμα [Greekcoin].

 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κριτικής Εκπαίδευσης: “Η κριτική εκπαίδευση για το σχολείο των κοινωνικών αναγκών”. 20-22 Απριλίου 2018 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης/ Παιδαγωγική Σχολή – Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

 • Σκλαβενίτης Σ., Κοτσιφάκος Δ. (2018). Μεταδομισμός και νεωτερικότητα στην διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών στην ανώτερη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

4ο ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ “ΠΡΟΣΩΚΡΑΤΙΚΟΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ: Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ, Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ”. Κεντρικό Κτήριο του Εθνικού και Καποδιστριακού Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Αμφιθέατρο «Άλκης Αργυριάδης». Υπό την αιγίδα της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 • Κοτσιφάκος Δ., (2018). «Από το “Βέλος του Χρόνου” του Ζήνωνος στο “Χρονικό το Xρόνου” του Hawking: μία αναψηλάφηση του ψηφιακού με τους όρους της Ελεατικής σχολής».

 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΕΕΦ (15-18 Μαρτίου 2018).

 • Κοτσιφάκος Δ., Δουληγέρης Χ., (2018). Επικαιροποίηση των κατευθύνσεων και των διδακτικών προσεγγίσεων της ειδικότητας των Ηλεκτρονικών: Πώς τα πεδία μελέτης της ειδικότητας θα συμβάλουν στην ανάπτυξη των επιστημονικών καινοτομιών του 21ου αιώνα και ποιες θα πρέπει να είναι οι αρχές της διδακτικής των μαθημάτων της σήμερα;  17ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΕΕΦ . Οι φυσικοί συναντούν την κοινωνία. 1ος τόμος πρακτικών ISBN 978-960-9457-57-65.