Διεθνή Συνέδρια

2018

ECEL 17th European Conference on e-Learning, 1-2 November 2018, University of West Attica, Athens, Greece.

  • Kotsifakos D., Vichou Μ., and Douligeris, C., (2018). Organization of a Teaching Network Routing Algorithms Scenario in a Learning Management System (LMS)

ICL2018 – The Challenges of the Digital Transformation in Education 21th International Conference on Interactive Collaborative Learning 47th IGIP International Conference on Engineering Pedagogy. 25 – 28 September | Kos, Greece, 2018.

  • Kotsifakos, D., Petrakis, G., Stavrou, M., Douligeris, C., (2018). An Online Game for the Digital Electronics Course for Vocational Education and Training (VET) Students. The Challenges of the Digital Transformation in Education – Proceedings of the 21st International Conference on Interactive Collaborative Learning (ICL2018) – Volume 2. Editors Michael E. Auer, Thrasyvoulos Tsiatsos. http://icl-conference.org/icl2018/index.php

3rd IEEE SEEDACECNSM 2018 CONFERENCE, 22 – 24 September | Kastoria, Greece, 2018.

  • Kotsifakos D., Kostis B., Douligeris C., (2018). A case study of a laboratory experimental process in Vocational Education Training  (VET) 3rd IEEE SEEDA-CECNSM 2018 CONFERENCE, 22 – 24 September | Kastoria, Greece, 2018. ISNB: 978-618-83314-1-9. http://kastoria.teiwm.gr/seeda/.

10th JUBILEE CONFERENCE OF THE BALKAN PHYSICAL UNION, SOFIA, BULGARIA, 26 – 30 AUGUST 2018, Inter Expo Centre (IEC). Εκπροσώπηση του Ελληνικού τμήματος της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών (με Κωνσταντίνο Βουρλιά).

  • Kotsifakos D., and Douligeris C., (2018). “Updating the directions and didactic approaches of the specialty of electronics: How do the fields of study of specialty contribute to the development of 21st century scientific innovations and what should be the principles of today’s curriculum?”.