Επικοινωνία

Email : dimkots@sch.gr

Skype: dkotsifakos

Facebook: https://www.facebook.com/kotsifakosdimitris

Twitter: https://twitter.com/kotsifakosdim

Linkedin: Dimitrios Kotsifakos

Google Plus: https://plus.google.com/+ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚΟΤΣΙΦΑΚΟΣ